Sutorina ostala crnogorska

Sutorina ostala crnogorska

stupio na snagu ugovor o granici CG i BiH. Potpisan avgusta 2015, zaživeo 20. aprila 2016. DRŽAVNA granica između Crne Gore i Bosne i Hercegovine neće više biti predmet spora, jer je ugovor o međi stupio na snagu 20. aprila, na dan prijema poslednjeg pisanog obaveštenja upućenog diplomatskim putem, kojim su dve strane obaveštene o […]

PODNESENA KRIVIČNA PRIJAVA ZBOG SUTORINE

PODNESENA KRIVIČNA PRIJAVA ZBOG SUTORINE

Na osnovu člana 214 ZKP podnosimo ovu KRIVIČNU PRIJAVU protiv: 1. Nikole ŠPIRIĆA, koji je obavljao dužnost predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH u periodu od 2006. do 2010. godine, sada poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH zato što je svojim činjenjem ili nečinjenjem doprinio usvajanju Odluke o osnivanju Državne komisije za granicu BiH, usvojene na […]

Forum bošnjačkih intelektualaca traži da se ne ratificira ugovor o granici BiH sa Crnom Gorom

Forum bošnjačkih intelektualaca traži da se ne ratificira ugovor o granici BiH sa Crnom Gorom

Forum bošnjačkih intelektualaca održao je vanrednu konferenciju za medije gdje su apelovali da se odgodi ili prolongira 89. tačka dnevnog reda na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koja bi trebala biti održana u utorak, a koja se odnosi na ratifikaciju ugovora o granici sa Crnom Gorom. Predsjednik “Foruma bošnjačkih intelektualaca” i profesor Fakulteta političkih […]

Sutorina – Suad Kurtćehajić: Povodom glasanja o Rezoluciji o granicama poslanika Zaima Backovića

Sutorina – Suad Kurtćehajić: Povodom glasanja o Rezoluciji o granicama poslanika Zaima Backovića

Povodom prekjučerašnjeg glasanja o Rezoluciji o granicama poslanika Zaima Backovića iznio bih sljedeće. Interesantno je da su svi Srbi pa i Momčilo Novaković koji je podržavao Denisa Bećirevića bili protiv rezolucije o granicama koju je predložio poslanik Backović. Očigledno smatraju da bi sa Sutorinom mogli narušiti Dejtonski koncept BiH sa dva entiteta jer odricanjem od […]

Prijedlog rezolucije o granicama Bosne i Hercegovine, predlagač: Zaim Backović, broj: 01-02-12-1128/15, od 25.8.2015

Prijedlog rezolucije o granicama Bosne i Hercegovine, predlagač: Zaim Backović, broj: 01-02-12-1128/15, od 25.8.2015

BOSNA I HERCEGOVINA PARLAMENTARNA SKUPSTINA BQSNE I HERCEGOVINE BOSNA 1 MERCEGOVINA PARLAMENTARNA SK0PŠTINA B0SNE I NERCEGOVINE SARAJEVO Bгoj Sarajevo 25508.2015. god.. PREDMET: REZOLUCIJAA GRANICAMA BOSNE I HERCEGOVINE, Na osnovu сlапа .:lб7.. Poslovnika Parlamentarne Skupštiпe Bosne i Hercegovine, (Službeni glasnik:broj 79114) podnosim PRIJEDLOG REZOLUCIJE0GRANICAMA.BOSNE I HERCEGOVINE. Uz duzno poštovanje IMAJUĆГU VIDU da je Parlament Bosne i […]