Sutorina ostala crnogorska

Sutorina ostala crnogorska

stupio na snagu ugovor o granici CG i BiH. Potpisan avgusta 2015, zaživeo 20. aprila 2016. DRŽAVNA granica između Crne Gore i Bosne i Hercegovine neće više biti predmet spora, jer je ugovor o međi stupio na snagu 20. aprila, na dan prijema poslednjeg pisanog obaveštenja upućenog diplomatskim putem, kojim su dve strane obaveštene o […]