Prijedlog rezolucije o granicama Bosne i Hercegovine, predlagač: Zaim Backović, broj: 01-02-12-1128/15, od 25.8.2015

Prijedlog rezolucije o granicama Bosne i Hercegovine, predlagač: Zaim Backović, broj: 01-02-12-1128/15, od 25.8.2015

BOSNA I HERCEGOVINA PARLAMENTARNA SKUPSTINA BQSNE I HERCEGOVINE BOSNA 1 MERCEGOVINA PARLAMENTARNA SK0PŠTINA B0SNE I NERCEGOVINE SARAJEVO Bгoj Sarajevo 25508.2015. god.. PREDMET: REZOLUCIJAA GRANICAMA BOSNE I HERCEGOVINE, Na osnovu сlапа .:lб7.. Poslovnika Parlamentarne Skupštiпe Bosne i Hercegovine, (Službeni glasnik:broj 79114) podnosim PRIJEDLOG REZOLUCIJE0GRANICAMA.BOSNE I HERCEGOVINE. Uz duzno poštovanje IMAJUĆГU VIDU da je Parlament Bosne i […]