Sutorina – Suad Kurtćehajić: Povodom glasanja o Rezoluciji o granicama poslanika Zaima Backovića

Sutorina – Suad Kurtćehajić: Povodom glasanja o Rezoluciji o granicama poslanika Zaima Backovića

Povodom prekjučerašnjeg glasanja o Rezoluciji o granicama poslanika Zaima Backovića iznio bih sljedeće. Interesantno je da su svi Srbi pa i Momčilo Novaković koji je podržavao Denisa Bećirevića bili protiv rezolucije o granicama koju je predložio poslanik Backović. Očigledno smatraju da bi sa Sutorinom mogli narušiti Dejtonski koncept BiH sa dva entiteta jer odricanjem od […]

Parlament : Dnevna tacka: Granice po AVNOJ-u mozete pratiti online  uzivo

Parlament : Dnevna tacka: Granice po AVNOJ-u mozete pratiti online uzivo

17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 10:00. Raspravljaju tek o 5. tački dnevnog reda, a Rezolucija o granicama BiH pomjerena je sa 14. na 15. tačku. Pratimo prijenos sjednice uživo na www.parlament.ba 17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 16.09.15. 10:00h Bijela sala Zapisnik Obavještenje Izvještaj Obraćanja Rezultati glasanja […]

Prijedlog rezolucije o granicama Bosne i Hercegovine, predlagač: Zaim Backović, broj: 01-02-12-1128/15, od 25.8.2015

Prijedlog rezolucije o granicama Bosne i Hercegovine, predlagač: Zaim Backović, broj: 01-02-12-1128/15, od 25.8.2015

BOSNA I HERCEGOVINA PARLAMENTARNA SKUPSTINA BQSNE I HERCEGOVINE BOSNA 1 MERCEGOVINA PARLAMENTARNA SK0PŠTINA B0SNE I NERCEGOVINE SARAJEVO Bгoj Sarajevo 25508.2015. god.. PREDMET: REZOLUCIJAA GRANICAMA BOSNE I HERCEGOVINE, Na osnovu сlапа .:lб7.. Poslovnika Parlamentarne Skupštiпe Bosne i Hercegovine, (Službeni glasnik:broj 79114) podnosim PRIJEDLOG REZOLUCIJE0GRANICAMA.BOSNE I HERCEGOVINE. Uz duzno poštovanje IMAJUĆГU VIDU da je Parlament Bosne i […]