Sutorina : Zaim Backovic podnjeo zahtjev Parlamentu da zastiti drzavne granice prema AVNOJu

Kako bi zaustavio ratifikaciju ugovora sa Crnom Gorom poslanik Backović je Parlamentu BiH podnio rezoluciju o granicama o kojoj će se raspravljati na sjednici 16. septembra.

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *