VKBI: Crna Gora drži Sutorinu kao nesavjesan posjednik 17.01.2015.

VKBI: Crna Gora drži Sutorinu kao nesavjesan posjednik 17.01.2015.

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca je upozorilo na nekoliko činjenica koje smatraju bitnim za povratak Sutorine Bosni i Hercegovini. Podsjetili su na neke bitne datume iz historije BiH. Iz Vijeća podsjećaju da je Berlinski kongres utvrdio i međunarodno priznao granicu BiH. Na taj način utvrđena je teritorija države Bosne i Hercegovine, kao državni teritorij – gruntovni. […]