Parlament BIH: PODNIJETA REZOLUCIJA O GRANICAMA U PARLAMENTU BIH!

U saradnji sa članovima Akademske i građanske inicijative za povrat katastarskih općina Sutorine i Kruševica u sastav BiH, juče je zastupnik BPS-a u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, dipl. ing. Zaim Backović je u proceduru uputio novu rezoluciju, i to Rezoluciju o granicama Bosne i Hercegovine.

Tekst rezolucije, bez intervencije vam prenosimo u cijelosti:

BOSNA I HERCEGOVINA

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH

Broj….

Sarajevo, 25.08.2015.

PREDMET: REZOLUCIJA O GRANICAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 167, Poslovnika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik br. broj 79/14) podnosim PRIJEDLOG REZOLUCIJE O GRANICAMA BOSNE I HERCEGOVINE

MAJUĆI U VIDU DA JE PARLAMENT BIH OSNOVNA KARIKA U STIĆENJU USTAVA,TERITORIJALNOG INTEGRITETA I SUVERENITETA, ŠTO JE TEMELJ BUDUĆNOSTI ZEMLJE, KAO I PUNI PRAVNI TUMAČ SVIH AKATA KOJI SE TIČU BOSNE I HERCEGOVINE.

SHVATAJUĆI ZNAČAJ TERITORIJALNE SUPSTANCE BIH, KOJA JE MEĐUNARODNO PRIZNATA U AVNOJEVSKIM GRANICAMA.

CJELOVITO UVAŽAVAJUĆI DA SE TRAJNO REGULIŠU PITANJA GRANICA BIH SA SUSJEDIMA.

UVAŽAVAJUĆI SVE HISTORIJSKE, GEOGRAFSKE, EKONOMSKE, I SVE OSTALE ČINJENICE, A U VEZI SA MEĐUNARODNIM PRIZNANJEM U AVNOJEVSKIM GRANICAMA, PODRŽAVAJU SE NAPORI DA SE UTVRDE SVE PRAVNE ČINJENICE.

Na osnovu člana IV.4(e) Ustava Bosne »Hercegovine i člana 167. Poslovnika Predstavničkog Doma, (Službeni glasnik broj 79/14) Predstavnički Dom Parlamentarne Skupštine Bosne I hercegovine Je na ___ sjednici dana ____2015.god. usvojio je

REZOLUCIJU O GRANICAMA BOSNE I HERCEGOVINE

1. PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE OBAVEZUJE SVE KOJI IMAJU U SVOM RADU DODIR SA PITANEM GRANICA BOSNE I HERCEGOVINE SA SUSJEDIMA, DA U SVOM RADU U CJELOSTI POŠTUJU USTAV, ZAKONE I SVE PRAVNE I HISTORIJSKE ČINJENICE KAO I AKTE MEĐUNARODNOG PRIZNANJA U AVNOJEVSKIM GRANICAMA.

2. PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE ODBIĆE RATIFIKACIJU SVAKOG AKTA KOJI NIJE U SKLADU SA MEĐUNARODNIM NORMAMA, OČUVANJEM TERITORIJALNOG INTEGRITETA I SUVERENITETA BOSNE I HERCEGOVINE I USTAVA BOSNE I HERCEGOVINE, TE POŠTIVANJA MEĐUNARODNIH AKATA PRIZNANJA U AVNOJEVSKIM GRANICAMA.

3. PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE ĆE OSNOVATI STALNO TIJELO SASTAVLJENO OD PRIZNATIH STRUČNJAKA IZ OBLASTI MEĐUNARODNOG PRAVA, HISTORIJE, GEOGRAFIJE, I EKONOMIJE I OSTALIH KOJI SVOJIM RELEVANTNIM ZNANJEM MOGU U CJELOSTI MERITORNO ZASTUPATI INTERESE BOSNE I HERCEGOVINE U SKLADU SA USTAVOM I SVIM POZITIVNIM ZAKONSKIM PROPISIMA I MEĐUNARODNIM NORMAMA.

4. PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE ZAHTIJEVA OD VIJEĆA MINISTARA, PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE DA U CJELOSTI UVAŽAVAJU TERITORIJALNU NEOTUĐIVOST U AVNOJEVSKIM GRANICAMA ŠTO JE UTVRĐENO USTAVOM FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE, ČLAN 12, GDJE JE PRECIZNO NAVEDENO DA SE PROMJENA GRANICA MOŽE VRŠITI SAMO RATIFIKACIJOM NARODNE FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE UZ SAGLASNOT REPUBLIKA.

5. PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE DAJE SAGLASNOST DA SE, ŠTO JE DEMOKRATSKA FORMA, USTALJENA U DEMOKRATSKOM SVIJETU I EVROPSKOJ UNIJI, GDJE GOD POSTOJE PRAVNE NEDOUMICE, PROVEDE PRAVNI SPOR PRED MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA ČIME SE NE UGROŽAVA DOBRO SUSJEDSTVO, NAPROTIV DOLAZI SE DO PRAVIČNIH RJEŠENJA.

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *